top of page

Redan 2006

Add safety levererar verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Redan 2006 levererade vi våra första block för riskbedömningar.

Sedan dess har över 3 miljoner analyser gjorts med våra verktyg.
bottom of page