top of page

Nästa generation

Riskbedömning &
daglig tillsyn i din mobil

Upptäck fördelarna med senaste versionen av Add safety

Add safety skapar säkrare arbetsplatser

riskanalysblock.png
app.png

Vi använder Add safetys digitala app eller blocklösning

kunder_3.png
kunder_4.png

Det här är fördelarna med Add safety

Med Add safety får du ett hjälpmedel för att tillmötesgå arbetsmiljöverkets krav på ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får också ett verktyg för att lättare upprätthålla krav på underhåll och kvalitetsdokumentation i en ISO certifiering.

Kontakta oss för en genomgång av Add safety

gul_pil.png

VISION

Med nästa generations smarta checklistor möjliggör vi en säkrare arbetsplats i alla situationer.

En av dom största utmaningarna med att skapa checklistor för riskbedömningar, skyddsronder och daglig tillsyn är att skapa checklistor som är relevanta i alla situationer. Parametrar som olika arbetsplatser, arbetstyper, maskiner, fordon och moment skapar en oändlig mängd situationer vilket gör att checklistan ofta får en generell uppbyggnad. Med Add safety "next generation" möjliggör vi smarta checklistor som anpassar sig efter dig och de parametrar som gäller just precis nu.

Smart placering i molnet

Genom vår molnlösning ser vi till så du alltid har den senaste versionen av checklistor och dokument i din mobil. Tillsammans med vår molnleverantör Beebyte håller vi säkerheten i främsta rummet vilket ger en trygg förvaring av data som genereras.

VISION

Med nästa generations smarta checklistor möjliggör vi en säkrare arbetsplats i alla situationer.

En av dom största utmaningarna med att skapa checklistor för riskbedömningar, skyddsronder och daglig tillsyn är att skapa checklistor som är relevanta i alla situationer. Parametrar som olika arbetsplatser, arbetstyper, maskiner, fordon och moment skapar en oändlig mängd situationer vilket gör att checklistan ofta får en generell uppbyggnad. Med Add safety "next generation" möjliggör vi smarta checklistor som anpassar sig efter dig och de parametrar som gäller just precis nu.

Smart placering i molnet

Genom vår molnlösning ser vi till så du alltid har den senaste versionen av checklistor och dokument i din mobil. Tillsammans med vår molnleverantör Beebyte håller vi säkerheten i främsta rummet vilket ger en trygg förvaring av data som genereras.

VISION

Med nästa generations smarta checklistor möjliggör vi en säkrare arbetsplats i alla situationer.

En av dom största utmaningarna med att skapa checklistor för riskbedömningar, skyddsronder och daglig tillsyn är att skapa checklistor som är relevanta i alla situationer. Parametrar som olika arbetsplatser, arbetstyper, maskiner, fordon och moment skapar en oändlig mängd situationer vilket gör att checklistan ofta får en generell uppbyggnad. Med Add safety "next generation" möjliggör vi smarta checklistor som anpassar sig efter dig och de parametrar som gäller just precis nu.

Smart placering i molnet

Genom vår molnlösning ser vi till så du alltid har den senaste versionen av checklistor och dokument i din mobil. Tillsammans med vår molnleverantör Beebyte håller vi säkerheten i främsta rummet vilket ger en trygg förvaring av data som genereras.

VISION

Med nästa generations smarta checklistor möjliggör vi en säkrare arbetsplats i alla situationer.

En av dom största utmaningarna med att skapa checklistor för riskbedömningar, skyddsronder och daglig tillsyn är att skapa checklistor som är relevanta i alla situationer. Parametrar som olika arbetsplatser, arbetstyper, maskiner, fordon och moment skapar en oändlig mängd situationer vilket gör att checklistan ofta får en generell uppbyggnad. Med Add safety "next generation" möjliggör vi smarta checklistor som anpassar sig efter dig och de parametrar som gäller just precis nu.

Smart placering i molnet

Genom vår molnlösning ser vi till så du alltid har den senaste versionen av checklistor och dokument i din mobil. Tillsammans med vår molnleverantör Beebyte håller vi säkerheten i främsta rummet vilket ger en trygg förvaring av data som genereras.

bottom of page