top of page
Arbetsbord

"Addsafetys blogg"

2024-05-03

SAM

SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete, är ett ord som också skulle kunna stå för SAMarbete mellan alla på arbetsplatsen. För även om det är du som arbetsgivare som är ansvarig för arbetsmiljön så ska arbetet ske i samarbete med arbetstagarna och arbetsmiljöombudet.  Det skulle också kunna stå för SAMtidigt för det ska ju ske hela tiden och inte enbart efter att risken har uppstått. Systematiskt arbetsmiljöarbete är helt enkelt en naturlig del av verksamheten.

Om du vill läsa mer om SAM så måste vi tipsa om att det finns bra info på arbetsmiljöverkets hemsida. Det är en hemsida som har flera bra filmer om SAM, info om lagar och regler, info om hälsa och säkerhet med mera. Där finns även en artikel om att det är stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort. Läs den gärna.

2024-04-25

Arbeta säkert eller inte alls!

Arbetar du på en arbetsplats där det finns risk att skadas när du jobbar? Det bästa är ju när man jobbar utan risk för att skada sig, men ibland är arbetsuppgiften sådan att man kan bli skadad om man inte utför arbetet på rätt sätt. Då kan det vara bra om man kan bli påmind om vad man ska tänka på för att jobba säkert.

 

Med hjälp av en app där du som utför arbetet kan bli påmind om vad du ska tänka på för att jobba säkert, så blir du tryggare på din arbetsplats. Vissa föredrar att använda sig av riskanalysblock. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att du jobbar säkert. För din skull, för dina kollegors skull, för din chefs skull och för alla som håller av dig.

bottom of page