top of page

Daglig tillsyn

Färdiga lösningar för små som stora bolag

Ett välmående företag förutsätter

Välmående maskiner

Mår medarbetare, fordon och maskiner bra så finns också bra förutsättningar för att företaget ska må bra. En välmående maskin och fordonspark börjar med den dagliga tillsynen. Den dagliga tillsynen är grunden till att upptäcka fel och brister innan det uppstår större mer kostsamma fel.

Med Add safetys digitala verktyg får du ett innovativt och modernt verktyg som är enkelt att använda!

dagligtillsyn_dt.png
förbättring_dt.png
rapportering_dt.png
åtgärd_dt.png
dokument_dt.png
insikt_dt.png

Daglig tillsyn på ett ögonblick

I vårt digitala verktyg väljer du antingen bland färdiga mallar för dina maskiner och fordon eller skapar på ett ögonblick  dynamiska checklistor anpassade för just er organisation.

Det här vinner du med Add safety

Med Add safety får du ett hjälpmedel för att tillmötesgå arbetsmiljöverkets krav på ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får också ett verktyg för att lättare upprätthålla krav på underhåll och kvalitetsdokumentation i en ISO certifiering.

Kontakta oss för en genomgång av Add safety

gul_pil.png
bottom of page