top of page

Redan 2006

levererade vi block för riskanalys & riskbedömning

Bakom Add safety står företaget Add Sweden AB. Redan 2006 levererade vi block för riskbedömning på en arbetsplats. Drygt 3 000 000 analyser har gjorts med våra block sedan dess runt om i Sverige. Blocken är fortfarande en storsäljare för oss men vår digitala app har visat att svenska företag och organisationer är redo att digitalisera arbetsmiljön.

Resurskrävande

Att komma tillrätta med incidenter, olyckor och haverier är ofta resurskrävande. Ett systematiskt arbetssätt är grundläggande och det underlättas enormt med rätt sorts verktyg. Det är där Add safety kommer in i bilden. Vi spar tid, minimerar risker och inte minst reducerar vi olyckor med mänskligt lidande.

Vi utvecklar Add safety

Add safetys digitala verktyg utvecklas ständigt i samarbete med våra kunder men i grunden har arbetsmiljöingengörer, arbetsmiljöombud och förbättringsledare varit med och format systemet. Tillsammans med Avient AB som utvecklar mjukvaran och Beebyte AB som levererar en snabb, smart och säker hosting utgör vi ett stabilt och tryggt team.

Ta reda på om Add safety passar för er

gul_pil.png
bottom of page